bolt
kiler
regn
sva
vertikalt
bratt
overheng
logo2
(cragdatabase)
[ Rutedatabasen / Alle områder / Fusa/Rosendal / Eikedalen ]

Eikedalen
Eikedalen er en liten og idyllisk nabodal til den langt større og mer kjente Uskedalen. Klatremulighetene i Eikedalen ble trolig oppdaget og utforsket første gang høsten 2006. Siden da er omkring 20 ruter etablert, og potensialet for flere nye ruter er stort. Anmarsjen kan kanskje føles drøy, men den standhaftige klatrer vil erfare at dalen har mye å by på, både av etablerte og uutforskede linjer.

Fjellkvaliteten i Eikedalen er generelt svært god. Klippeveggene er av formasjonsrik granitt. Rutene byr på til dels flott, velsikret og relativt lett klatring langs riss og i diedere. Enkelte passasjer kan ha løsere fjell enn det man finner i Uskedalen. De vestvendte veggene har de fleste rutene, hovedsakelig 2-4 taulengder. De østvendte klippene er generelt mindre interessante. Unntakene er «Porten» (nederst i dalen), og «Cragget» (øverst i dalen). I hele dalen finnes det mange uklatrede linjer, både lette og vanskelige. Mellom klippeveggene ligger en del uutforskede småklipper og steinblokker som innbyr til buldring eller korte klatreruter. Sesongen starter i mai og varer til oktober. Enkelte av innstegene kan være skult under snøfonner fram til midten av juni.  

Feltet er beskrevet i siste utgave av Klatrefører for Uskedalen. En komplett fører er derfor ikke tilgjengelig på nettsidene.


:: 58 ruter & prosjekter på feltet, listet alfabetisk etter rutenavn ::

Rute Bestiger
Transatlantic wall
**40 og fabelaktig 5+ Stig Anton Hordvik m.fl 05.06.2021
Anmarsjen 4 Stig Anton Hordvik m.fl 04.09.2021
Bursdagshelg 5 Stig Anton Hordvik m.fl 05.06.2021
*Eikenøtten 5- Stig Anton Hordvik m.fl 04.09.2021
Frysepinnen 4+ Stig Anton Hordvik m.fl 04.09.2021
Investering for fremtiden 4+ Stig Anton Hordvik m.fl 05.06.2021
*Nøtteposen 5- Stig Anton Hordvik m.fl 26.06.2015
Rund dag 5+ 06.06.2021
*Rødvin og trøfler 5 Stig Anton Hordvik m.fl 05.06.2021
Scrat 5 Stig Anton Hordvik m.fl 04.09.2021
*Transatlantic wall 5- Peter Kondrup Maul m.fl 25.06.2014
*Who’s birthday? 5 Stig Anton Hordvik m.fl 05.06.2021
Porten
*Crowd pleaser 5- Øyvind Salvesen m.fl 10.07.2013
*Daffyjam 5 Ulrik Hasemann m.fl 23.06.2014
*Dieder B52 7- Øyvind Salvesen m.fl 27.06.2012
***Factotum 5- Sindre Haslene-Hox m.fl 15.05.2010
*Helgetur 6 Øystein Ormåsen m.fl 10.06.2012
**Hyperboræerens vej 6+ Peter Kondrup Maul m.fl 23.06.2014
*Idler 6 Arild Mandfloen m.fl 10.07.2013
*Kroken 5- Camilla Ianke m.fl 20.10.2007
Kugalskap 5+ Arild Mandfloen m.fl 10.07.2013
*Seidel 5 Arild Mandfloen m.fl 10.07.2013
*Stor mage, større muskler 5 Øystein Ormåsen m.fl 15.05.2010
Geitavasshorga
**Gøystein 5- Marius Bakkeng m.fl 21.06.2012
*Risslamisme 5+ Marius Bakkeng m.fl 22.06.2012
**Røysstein 5- Marius Bakkeng m.fl 21.06.2012
**Synlig berisset 5+ Birte Toft Haugland m.fl 21.10.2007
Cragget
***Fet og falleferdig 6 Mikjel Thorsrud 20.07.2018
**Hexer i opposisjon 5+ Øystein Ormåsen 24.05.2008
*Jakobs stege 5+ Jakob Årman m.fl 26.06.2012
**Noon Patrol 7- Tore Helgedagsrud 14.07.2018
VA-teknikk 6 Tore Helgedagsrud 14.07.2018
Leirveggen
Adjø Helen 5 Øystein Ormåsen m.fl 20.10.2007
*Eikedalsdiederet 5- Birte Toft Haugland m.fl 16.09.2006
Galler av bass 4 Øystein Ormåsen m.fl 16.09.2006
På riss og tvers 5 Marius Bakkeng m.fl 04.06.2011
*Stjerneskutt 4 Birte Toft Haugland m.fl 16.09.2006
Stykkevis 4+ Birte Toft Haugland m.fl 24.05.2008
*Vandflyverens hjørne 5 Ulrik Hasemann m.fl 24.07.2014
Nordsvaet
*Agnostikeren 5- Øystein Ormåsen m.fl 16.09.2006
*Hei og hå 3+ Øyvind Salvesen m.fl 02.07.2013
*Lur tur 5+ Morten Alskog m.fl 25.05 2008
Ramperisset 4+ Birte Toft Haugland m.fl 25.05 2008
Puklene
Egoisten 6 Øyvind Salvesen Juni 2012
En 4+ Jon Kåre Myrvågnes Juni 2012
Etter armlengdes prinsipp 5+ Morten Alskog m.fl 26.05.2008
Fort gjort 5- Sindre Haslene-Hox m.fl 15.05.2010
Mammas rødvin 5- Stig Anton Hordvik 03.07.2015
*Ruto mi 5- Birte Toft Haugland m.fl 24.05.2008
*Shelter from the storm 5 Peter Kondrup Maul m.fl 07.07.2014
Kveldsveggen
***Eikegralen 6 Øystein Ormåsen m.fl 05.06 2011
Gressenke 6- Morten Alskog m.fl 26.05.2008
**Kveldssong for deg og meg 5+ Øystein Ormåsen m.fl 25.05 2008
**Overlappende interesser 5 Øystein Ormåsen m.fl 05.06 2011
**Riss Bliss 5 Øystein Ormåsen m.fl 17.09.2006
Spagatialen 5 Øystein Ormåsen m.fl 15.05.2010
Sørporten
**Lett hvis du tør 6 Lars Christian Aleksandersen m.fl 02.07.2015
*Oransje tær 5 Stig Anton Hordvik m.fl 01.07.2015


Gradfordeling
Grad 2/3 Grad 4/5 Grad 6 Grad 7
[1] [46] [9] [2]
Detaljert visning

Plassering
59.8977205.846984
59°53'51.79"N5°50'49.14"Ø
59°53.8632'N5°50.819'Ø
Vis i kart

:: 28 nye ruter på feltet, etablert etter siste utgivelse av klatreføreren ::

Anmarsjen 4.
Ny rute til venstre under rampen med rutene på feltet. Tegning.
Stig Anton Hordvik, Cindy Pedrosa 04.09.2021

Frysepinnen 4+.
Ny rute til venstre under rampen med rutene på feltet. Tegning.
Stig Anton Hordvik, Cindy Pedrosa 04.09.2021

Eikenøtten 5-.
Ny rute til høyre på feltet. Tegning. Tegning2.
Stig Anton Hordvik, Cindy Pedrosa 04.09.2021

Scrat 5.
Ny rute til høyre på feltet. Tegning Tegning2.
Stig Anton Hordvik, Cindy Pedrosa 04.09.2021

Rund dag 5+.
Start til V for flak, så H vendt dieder og opp i riss. Topo.
06.06.2021

Investering for fremtiden 4+.
Start i renneformasjon som går over til riss. Topo.
Stig Anton Hordvik, Cindy Pedrosa 05.06.2021

Who’s birthday? 5.
Bratt riss som legger seg mot toppen. Topo.
Stig Anton Hordvik, Cindy Pedrosa 05.06.2021

Bursdagshelg 5.
Offwidth som går over i riss, fordel med #4 og #5. Topo.
Stig Anton Hordvik, Cindy Pedrosa 05.06.2021

Rødvin og trøfler 5.
Høyrevendt dieder mot høyre, så rett opp i riss. Topo.
Stig Anton Hordvik, Cindy Pedrosa 05.06.2021

40 og fabelaktig 5+.
Kamin som går over i riss, fordel med #4 og #5. Topo.
Stig Anton Hordvik, Cindy Pedrosa 05.06.2021

Fet og falleferdig 6.
Ny rute. Tegnet inn på dette bildet.
Mikjel Thorsrud 20.07.2018

Noon Patrol 7-.
Ny rute. Rett opp vegg til halvmånerisset, følger dette til lite overheng og deretter rett opp. Tynt sikret start, ellers godt sikret. Tegnet inn som rute 1 på dette bildet.
Tore Helgedagsrud 14.07.2018

VA-teknikk 6.
Ny rute. Opp sleip vegg til overheng, buldrete over dette til hylle under nytt overheng, til venstre inn i kamin og rett opp. Middels til store kammer. Nedre halvdel utsatt for vannsig. Tegnet inn som rute 2 på dette bildet.
Tore Helgedagsrud 14.07.2018

Mammas rødvin 5-.
Ny rute på Puklene, like til høyre for "En". Topo.
Stig Anton Hordvik 03.07.2015

Lett hvis du tør 6.
Ny rute på en vegg som ligger på venstre side når man går opp stien mot Englafjell. (litt nedenfor Oransje tær) Tydelig riss synlig fra leiren. Topo.
Lars Christian Aleksandersen, Stig Anton Hordvik 02.07.2015

Oransje tær 5.
Ny rute på en vegg som ligger på venstre side når man går opp stien mot Englafjell. Veggen er avbildet på side 127 i føreren. Topo.
Stig Anton Hordvik, Lars Christian Aleksandersen, Celine Juvik, Karsten Andre Haugland, Edward Roberts 01.07.2015

Nøtteposen 5-.
Ny rute på samme side av dalen som Leirveggen men lenger nede mot fjorden. Ruten går like til venstre for den andre nye ruten "Transatlantic wall". Topo.
Stig Anton Hordvik, Kristine Solberg 26.06.2015

Vandflyverens hjørne 5.
Ny rute helt til venstre på Leirveggen. Topo.
Ulrik Hasemann, Peter Kondrup Maul 24.07.2014

Shelter from the storm 5.
Ny rute på Puklene. Topo.
Peter Kondrup Maul, Nikolaj Lervad Hansen 07.07.2014

Transatlantic wall 5-.
Ny rute på samme side av dalen som Leirveggen men lenger nede mot fjorden. Topo.
Peter Kondrup Maul, Ulrik Hasemann 25.06.2014

Hyperboræerens vej 6+.
Ny rute på Porten. Topo.
Peter Kondrup Maul, Ulrik Hasemann 23.06.2014

Daffyjam 5.
Ny rute på Porten. Topo.
Ulrik Hasemann, Peter Kondrup Maul 23.06.2014

Crowd pleaser 5-.
Ny rute, se topo her.
Øyvind Salvesen, Arild Mandfloen 10.07.2013

Seidel 5.
Ny rute, se topo her.
Arild Mandfloen, Øyvind Salvesen 10.07.2013

Idler 6.
Ny rute, se topo her.
Arild Mandfloen, Øyvind Salvesen 10.07.2013

Kugalskap 5+.
Ny rute, se topo her.
Arild Mandfloen, Øyvind Salvesen 10.07.2013

Hei og hå 3+.
Ny rute lengst sør på Nordsvaet v/ nedstigningsskaret, se topo her. Fin turklatring for regnværsdager og i kurssammenheng.
Øyvind Salvesen, Torbjørn Svoren Alsaker 02.07.2013

Dieder B52 7-.
Ny rute, se topo her. Tre korte taulengder. Kjekt med Camalot #4 til utsteget.
Øyvind Salvesen, Jakob Årman 27.06.2012


:: 0 prosjekter på feltet ::


:: 0 reboltede ruter på feltet ::


Bergen Klatreklubb
remi@bergen-klatreklubb.no
Tlf:55271209 (sjelden betjent)
Husk meg:

Registrer deg