Gå til hovedinnhold

Generell informasjon

Her finner du mer generell informasjon rundt klatring i bergensområdet. Vi anbefaler at alle som skal klatre utendørs setter seg inn i denne informasjonen, sli

Hurtigmeny

Ofte stilte spørsmål

Kan denne føreren brukes offline?

Nei, dessverre så har vi ikke laget offline funksjonalitet enda - da anbefaler vi å få tak i papirføreren

Er føreren oppdatert?

Føreren oppdateres fortløpende, og av Bergen Klatreklubb. Informasjonen du finner her er alltid oppdatert

Ikonforklaring

 • Boltet

  Boltede ruter

 • Trad

  Naturlig sikrede ruter

 • Blandet

  Blandede ruter

 • Sva klatring

  Helling på feltet

 • Bussvennlig

  Bussvennlig felt

 • Barnevennlig

  Barnevennlig felt

 • Regnsikkert

  Regnsikkert felt

 • Feltets orientering

Etikk og folkeskikk

Antallet klatrere som benytter seg av klatrefeltene rundt Bergen øker stadig. Dette har ført til økt slitasje på områdene, og en sjelden gang til fulle parkeringsplasser ved populære felt. Som klatrere ønsker vi problemfritt å kunne benytte oss av alle etablerte klatreområder og utvikle stadig nye felt. Derfor er vi avhengige av å ha et godt forhold til feltenes naboer og ikke minst grunneiere. Det er svært viktig at man utviser god folkeskikk, og vi vil særlig understreke følgende:

 • Parker som anvist i føreren slik at du ikke hindrer annen trafikk eller irriterer naboene.
 • Ikke la søppel ligge igjen under veggen, og ta gjerne med deg andre sitt skrot.
 • Unngå støyende adferd, særlig på de klatrefeltene som ligger nær bebyggelse.
 • Husk at det er forbud mot åpen ild i utmark i perioden fra 15. apr. til 15. sep.

På etablerte felt er det ikke ønskelig med varianter av eksisterende ruter og det bør utvises aktsomhet ved etablering av eventuelle nye ruter mellom de som allerede er der. Bergen Klatreklubb har innført forbud mot plassering av flere borebolter på noen av de tradisjonelle feltene i Tellnes/Haganes området. Dette gjelder Veatåa, Liafjell (nord, midt, syd), Skorafjell og Trollveggen. Kontakt klubbens klatrefeltkomite dersom du er i tvil.

Innimellom rutene som er beskrevet i føreren, er det også noen prosjekter. De som er oppført med «åpent prosjekt», er det fritt frem å prøve seg på. Alle andre prosjekter er å betrakte som lukkede, der den som har boltet og renset ruten fortsatt prøver å klatre den først. Dersom man har lyst til å gå et av disse prosjektene, skal man først kontakte den som har boltet linjen. Sjekk rutedatabasen på bergen-klatreklubb.no for oppdateringer om prosjektstatus.

Klima og klatresesong

Klatresesongen i Bergen strekker seg fra mars til oktober. Vanligvis er det beskjedne snømengder i Bergen, og skikkelige vinterforhold forekommer heller sjelden. Det kan være fine klatreforhold også vinterstid på enkelte vegger dersom solen viser seg. Den gunstigste værperioden er forsommer fra april/mai og tidlig høst. Det regner som kjent mye i Bergen. Klatrefeltene i Øygarden har imidlertid betydelig mindre nedbør enn Bergen sentrum; faktisk kan det plaskregne på Helleneset mens solen skinner på Syltøy. Mange av rutene og feltene i Øygarden tørker raskt etter regnvær, og en stor andel av rutene i Loddefjord er alltid tørre. Det samme gjelder Hjernemasseveggen og Trollkona. Det er ofte nødvendig å velge klatrefelt etter vær og vind for å få en vellykket klatredag, enten det gjelder sol, skygge, vind eller knott. Felt som bruker flere dager på å tørke eller er utsatt for vind, har fått kommentarer om dette.

Borebolter og sikringsmuligheter

Siden slutten av 1980-tallet har det kontinuerlig blitt boret og gått nye ruter i bergensområdet. Boreboltene i bergensområdet er gjennomgående av god kvalitet, men vi gjør oppmerksom på at de ikke varer evig og brukes på eget ansvar. Årstallet for når en rute ble besteget første gang gir en indikasjon på hvor gamle boltene er, men du må selv bedømme om boltene er trygge. For å komme korrosjonsprosessen i møte rebolter Bergen Klatreklubb systematisk de eldste rutene. Populære felt og ruter med eldre bolter prioriteres.

Vanligvis brukes limbolter ved rebolting. Limbolter har lang levetid, men er relativt dyre i innkjøp. Ved å melde deg inn i klub- ben støtter du vedlikeholdsarbeidet klubben gjør. Nettføreren blir fortløpende oppdatert med informasjon om reboltede ruter.

Vær oppmerksom på at hengere kan løsne. Disse kan lett strammes igjen med en 17 mm fastnøkkel. Gi oss gjerne beskjed om du kommer over borebolter i dårlig stand.

Topptauing med tauet tredd direkte gjennom ankerfestet (spesielt gjelder dette limbolter) fører til stor slitasje på boltene. Dette er lett synlig på populære nybegynnerfelt. Vi oppfordrer på det sterkeste å topptaue med tauet tredd gjennom egne karabinere. Husk at topptauing på slitte limbolter også kan være skadelig for tauet!

En del av rutene i denne føreren er naturlig sikret og mange av dem har flere taulengder. Sikringsmulighetene på de naturlig sikrede rutene i føreren er gjennomgående bra. Vanligvis er det tilstrekkelig med et knippe vanlige kiler (dobbelt av str. 3-6) og kamkiler opp til 4 -5 cm. Ruter som regnes for å være vanskelig eller dårlig sikret har merknader om dette.

Gamle fastbolter finnes fortsatt på enkelte ruter i Tellnes/Haganes området. Disse er som hovedregel dårlige og må brukes med varsomhet. De fleste rutene på Tellnes/ Haganes kan gås med enkelt 50 m tau. 60 m tau og/eller dobbelttau er en fordel på enkelte ruter og nødvendig på de fleste rappellreturer. Spesifikk informasjon om lengden på rappeller er gitt i beskrivelsen av det enkelte felt eller den enkelte rute.

Normalt kan disse rutene sikres med moderne sikringsmidler. Der hvor ikke annet er angitt, topper ruten ut veggen og retur skjer til fots.

Ulykker

Hvert år skjer det dessverre ulykker på klatrefeltene rundt Bergen. I løpet av klatresportens historie har det vært to ulykker i bergensområdet som har resultert i dødsfall. Ikke glem at klatring er en potensielt livsfarlig aktivitet! De fleste klatrefeltene i denne føreren er lett tilgjengelig dersom man skulle trenge medisinsk hjelp. Det er viktig at du er i stand til å beskrive, så presist som mulig, hvor ulykken har skjedd. Ved å bruke Norsk Luftambulanse sin app «Hjelp 113», vil du få opp nøyaktige koordi- nater og du kan ringe nødnummeret direkte i appen.

Vi anbefaler bruk av hjelm, og at en unngår å oppholde seg direkte under den/de som klatrer. De fleste av feltene i bergensområdet er godt renset og “innklatret”, men det rapporteres jevnlig om knekte og/eller løse tak. Spesielt på de nyere feltene bør bruk av hjelm vurderes.

Norges Klatreforbund samler inn opplysninger om hendelsesforløpet ved klatreulykker i Norge. Denne informasjonen er til stor hjelp i det ulykkesforebyggende arbeidet de utfører. Registrering av ulykker gjøres på klatring.no nettsidene til NKF.